Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr IV/141/2014 z dnia 31 grudnia 2014 r.
w sprawie: zmiany budżetu Miasta Jasła na 2014 r. oraz zmiany
planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
ustawami.
14.01.2015 więcej
Zarządzenie IV/140/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej
31.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr IV/139/2014 z dnia 24 grudnia 2014 r.
w sprawie: zmiany budżetu Miasta Jasła na 2014 r. oraz zmiany
planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
ustawami.
31.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr IV/138/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r.
w sprawie: zmiany budżetu Miasta Jasła na 2014 r. oraz zmiany
planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
ustawami.
29.12.2014 więcej
Zarządzenie IV/137/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r.
w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej
Jasła
17.12.2014 więcej
Zarządzenie IV/136/2014 z dnia 15 grudnia 2014 r.
w sprawie zmiany budżetu miasta Jasła na 2014 r.
17.12.2014 więcej
Zarządzenie IV/135/2014 BMJ z dnia 11 grudnia 2014 r.
w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
w Jaśle
17.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr IV/134/2014 z dnia 10 grudnia 2014 r.
w sprawie: ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację
zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej oraz zakresu
wspierania rodziny, które mogą być dofinansowane w formie
dotacji ...
10.12.2014 więcej
Zarządzenie IV/133/2014 z dnia 10 grudnia 2014 r.
w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych w 2015 r.
10.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr III/131/2014 z dnia 5 grudnia 2014 roku
w sprawie: powołania komisji przetargowej
08.12.2014 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się